Visie

‘De dichter , de filosoof , de redenaar , de minister, de krijger en de held zouden allemaal naakt en hongerig zijn zonder de ambachtsman , het object van hun wrede minachting . ‘

Diderot, 18de eeuw

Vakmanschap

In onze moderne samenleving lijkt steeds minder ruimte te zijn professionaliteit en vakmanschap. Veel mensen hebben ander werk dan waar ze voor zijn opgeleid. Veel mensen doen straks ander werk dan nu en er ontstaan dagelijks nieuwe vakgebieden. We zijn beland in de tijd van voortdurende en snelle veranderingen, een tijd waarin iedereen zijn leven lang zal moeten aanpassen en leren. Toch heeft de beleving van professionaliteit nog altijd veel waarde. Dat geldt voor de arbeidzame mens, in de zin van identiteit en zelfrespect. Maar dat geldt zeker ook voor een bedrijfsorganisatie, want het vakmanschap van de medewerker is een belangrijke bouwsteen in het competitief vermogen. Zonder een professionele cultuur op de werkvloer is het moeilijk om te overleven. Er is dus een wederzijds belang om te zoeken naar een invulling van het concept van vakmanschap, ook binnen een moderne samenleving waar arbeid meer en meer flexibel wordt ingericht en zelfstandig wordt uitgevoerd.

Professionalisering

Buro voor Professionalisering heeft in de afgelopen 25 jaar een visie en methodiek ontwikkeld om aandacht voor het vakmanschap binnen het kader van een bedrijfsorganisatie te realiseren. De methodiek is ontwikkeld en getoetst in samenwerking met veel verschillende bedrijven. De oorsprong ligt in projecten gericht op een verantwoorde omgang met fysiek werk. Om het negatieve imago van dat werk te verbeteren was de professionalisering een belangrijk aandachtsgebied. Al werkende werd een efficiënte en effectieve manier gevonden om zo’n professionaliseringsproces gestalte te geven. Later bleek dat de methodiek ook waarde kon toevoegen aan werk zonder een fysieke component. Veel verschillende vakgebieden zijn in de afgelopen jaren onderwerp geweest van deze aanpak.

Effecten

Een professionaliseringstraject heeft effecten op 3 niveaus:

Organisatorisch.

Het gewenste vakmanschap als ook de inbedding van de verschillende vakgebieden in een organisatie worden in kaart gebracht en herijkt. Dat geeft onherroepelijk een bezinning op de wijze van organiseren. Ook komt er een concrete structuur voor onderhoud en verdere ontwikkeling van professionaliteit. Coaching wordt een belangrijk element in de aansturing ontwikkeling van medewerkers.

Vakinhoudelijk.

Kennis en vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk worden opnieuw vastgesteld en intensief en zeer praktisch getraind. Dat betekent meestal dat “de lat hoger wordt gelegd”.

In de beleving van het werk.

Het proces genereert in principe veel enthousiasme en positieve emotie. Dit komt door de sterke koppeling van persoonlijke identiteit aan professionaliteit. Een professional is trots op zijn vak en op zijn vakkundigheid en betrokken bij het werk dat hij doet.