Professionele cultuur

 

 

 

Wat is een professionele cultuur?

Een professionele cultuur in een organisatie is te herkennen aan de volgende kenmerken:

  • Het opleidingsbeleid van de organisatie is gebaseerd op een professionaliseringsgedachte.
  • Het vakmanschap van medewerkers is helder en concreet gedefinieerd en er wordt nadrukkelijk een beroep op gedaan.
  • Medewerkers hebben een actieve beleving van vakmanschap.
  • De verschillende vakgebieden zijn duidelijk op elkaar afgestemd.
  • Er is een structuur in de organisatie die er voor zorgt dat het vakmanschap onderhouden wordt en verder wordt ontwikkeld.
  • Er vindt structurele overdracht en toetsing plaats van professionaliteit. Daarin is coaching een belangrijk element.
  • Er zijn heldere en concrete programma‚Äôs voor nieuwe medewerkers om het professionaliteitniveau te waarborgen.
  • Werkwijze is voortdurend onderwerp van afstemming en gesprek