Wij zijn Buro voor Professionalisering

 

Geschiedenis

Buro voor Professionalisering is in 1995 voort gekomen uit Buro voor Fysieke Arbeid. Professionalisering was een onderdeel in de dienstverlening gericht op fysieke arbeid. De methodiek die hier voor werd ontwikkeld was ook goed toepasbaar op andere beroepen, zonder een fysieke component. Daar ontstond in die tijd ook concrete vraag naar en zo is de methodiek en achterliggende visie en aanpak verder ontwikkeld.
Veel verschillende vakgebieden zijn in de afgelopen jaren onderwerp geweest van deze aanpak. Beroepen in grote en kleine bedrijven, in profit en non-profit sectoren, van ongeschoold tot hoger geschoold niveau. Soms lag de focus op een deel van het werk, soms werd de methodiek ingezet als fundament voor een totaal opleidingsplan, waarin verschillende beroepen binnen één organisatie successievelijk onder de loep werden genomen. Altijd speelde het proces zich af binnen de muren van een bedrijfsorganisatie en was een professionele cultuur het doel.

Missie

Mensen en bedrijven inspireren en helpen om het boeiende concept van vakmanschap ook in deze moderne tijd een plek te geven.