‘Ziet kansen en mogelijkheden en benut die.’ ‘Bouwt actief aan een netwerk en investeert in contacten met klanten en medewerkers’ ‘Draagt ideeën aan voor nieuwe producten of diensten of verbetering daarvan’. Dit zijn zomaar enkele competenties of gedragscriteria die in een competentieprofiel geplaatst kunnen worden onder het kopje ‘Ondernemerschap’. Vaak worden dan ook nog de kenmerken ‘durf’ en ‘initiatief’ genoemd. Een mooi voorbeeld van “gemakkelijker gezegd dan gedaan”!

Het is de droom van elke ondernemer, manager of directeur dat zijn of haar medewerkers dit gedrag laten zien. Maar tegelijkertijd weet iedereen dat deze competenties niet te ontwikkelen zijn door alleen een overdracht van kennis en vaardigheid. De persoonlijkheid is hierin namelijk een sterk bepalende factor. Het is een uitdaging om medewerkers daadwerkelijk in beweging te krijgen. Buro voor Professionalisering heeft deze uitdaging opgepakt Uitgangspunt voor de training zijn de basisvragen van het ondernemerschap:

Wie ben ik?    Wat wil ik?   Wat heb ik in huis?    Wie zit er op te wachten?    Wat levert het op?     Hoe pak ik het aan?

Aan de hand van deze vragen zijn twee interventies ontwikkeld: een workshop en een verandertraject.

Workshop:

In één dag wordt met een groep (max. 12) medewerkers de genoemde basiselementen op een indringende en interactieve manier doorlopen. Duidelijk wordt wat anders kan en aan het einde van de dag ligt er een concreet plan van aanpak voor de groep en (of) individueel. De organisatie pakt de uitvoering hiervan zelf op.

Verandertraject:

Dit traject bestaat uit een 4-tal groepsbijeenkomsten, waarin de genoemde elementen worden doorlopen en waarbij direct in de vorm van opdrachten een persoonlijke uitwerking wordt gevraagd. Ter voorbereiding wordt met het management bepaald wat ondernemerschap precies betekent voor de organisatie. Ook wordt een vorm van persoonlijke coaching ingericht en worden afspraken gemaakt over de borging. Na afloop van het traject liggen er concrete plannen, zowel individueel als groepsgewijs. Deze plannen en de omgang daarmee zijn ingebed in de structuur van de organisatie en dat geldt ook voor de coaching op dit thema.