Methodiek

 

 

 

 

 

 

3 fasen

Voor de implementatie bestaat een concreet draaiboek. We werken met werkgroepen en stuurgroepen, om draagvlak in de organisatie te verkrijgen. Medewerkers ervaren het proces veelal als spannend, enerverend, maar niet bedreigend. Dit omdat er veel aandacht is voor hun eigen vakgebied.

Na de voorbereiding, waarin nut en noodzaak wordt onderzocht en de organisatorische voorwaarden worden besproken, worden 3 fasen doorlopen: profilering, opleiding en borging.

Profilering

Tijdens de profilering van het vakgebied brengen we het gewenste vakmanschap in kaart. Plaats in de organisatie, kennis vaardigheid, kern- en persoonlijke competenties en gewenst gedrag worden benoemd. Bij het laatste worden ook de voor het vakmanschap belangrijke tactische en strategische aspecten benoemd. In de profilering spelen de medewerkers zelf een grote rol.

Opleiding

De medewerkers worden aan de profielen getoetst en daaraan gekoppeld wordt een leertraject ingezet, individueel of groepsgewijs. Belangrijke kenmerken van de opleidingen zijn onder andere: de praktijk van alle dag is het aangrijpingspunt, er is coaching op de “werkvloer”, er is toetsing in de praktijk. Groepslessen zijn ondersteunend aan de training of coaching.

Borging.

In deze fase wordt een structuur voor borging ingericht. Voor elke geleding wordt een passende vorm van borging georganiseerd en gestructureerd. Bijvoorbeeld: een geprogrammeerde uitwisseling of intervisie, coaching in de praktijk, audits, bijscholing, gerichte trainingen. Verantwoordelijkheid voor de borging wordt in principe in de “lijn” neergelegd en ook daarvoor kan training en begeleiding worden verzorgd.